ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - 10 หลักการในการเริ่มธุรกิจสถานเสริมความงาม