ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - 4 เหตุผลที่ทำให้สถานพยาบาลขาดทุน