ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - 5 ข้อดี ข้อเสีย ของธุรกิจ แฟรนไชส์