ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - 5 คำถามก่อนเปิดธุรกิจร้านขายยา