ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - 6 เทคนิคการจัดแสงไฟของห้องต่างๆในบ้าน