ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - 7 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการตลาดคลินิกทันตกรรม