ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - 7 สิ่งที่ทำให้คนไข้ไม่มาคลินิก