ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - การให้บริการลูกค้า 8 ประเภท