ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - 9 ข้อควรระวังในการกู้เงินมาทำธุรกิจ