ABOUT US

BLUEWORK

บริษัท บลูเวิร์ค จำกัด เกิดจากความเข้าใจ ในธุรกิจค้าปลีกและมุ่งหวัง จะให้ร้านค้าในประเทศไทยได้พัฒนาสู่ความทันสมัย ซึ่งทางบริษัทคิดค้นและพัฒนา การออกแบบและบริการให้ตอบโจทย์และตรงตามความต้องการของลูกค้าสามารถสร้างงานได้ทั้งแบบ 2 มิติและ 3 มิติโดยจินตนาการจากสมองลงสู่คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถชมภาพตัวอย่างของงานได้เสมือนจริงที่สุด

ทีมงานของบลูเวิร์คจึงมีความต้องการจะเป็นทางเลือกใหม่ให้กลุ่มลูกค้า โดยให้คำแนะนำและอธิบายให้เห็นภาพอย่างละเอียด แนะนำวัสดุต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในงานอย่างมีจรรยาบรรณ เพื่อที่ลูกค้าจะได้วัสดุที่ดีที่สุด สวยงามและคงทน เราเน้นการดูแลเอาใจใส่ ให้ความรู้ ความเข้าใจ และให้สิทธิ์ลูกค้าในการตัดสินใจ เพื่อผลลัพธ์ที่พึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด

ออกแบบตกแต่งสถานที่ ให้เหมาะกับกิจการ และมีเอกลักษณ์ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ

"บลูเวิร์ค" เราก่อตั้งขึ้นจากประสบการณ์ทำงานด้านการออกแบบร้านขายยาในปี 2005 และพัฒนาไปสู่งานออกแบบตกแต่งคลินิก และโรงพยาบาล

ทีมงานของบลูเวิร์คจึงมีความต้องการจะเป็นทางเลือกใหม่ให้กลุ่มลูกค้า โดยให้คำแนะนำและอธิบายให้เห็นภาพอย่างละเอียด แนะนำวัสดุต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในงานอย่างมีจรรยาบรรณ เพื่อที่ลูกค้าจะได้วัสดุที่ดีที่สุด สวยงามและคงทน เราเน้นการดูแลเอาใจใส่ ให้ความรู้ ความเข้าใจ และให้สิทธิ์ลูกค้าในการตัดสินใจ เพื่อผลลัพธ์ที่พึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด2

OUR VISSION

VISION

OUR MISSION

พันธกิจ

2005

START A BUSINESS

บริษัทบลูเวิร์ค จำกัด เกิดจากความเข้าใจ ในธุรกิจค้าปลีกและมุ่งหวัง จะให้ร้านค้าในประเทศไทยได้พัฒนาสู่ความทันสมัย สวยงาม โดยใช้ความสำคัญของจิตวิทยาสิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์เข้าด้วยกัน

2008

ESTABLISHED FACTORY

ด้วยประสบการณ์ในการทำงาน และความเป็นมืออาชีพ เราได้รับความไว้วางใจจาก ร้านขายยา และคลินิก ในการออกแบบทั่วประเทศ

2010

COVER COUNTRY

เราได้รับความไว้วางใจในการออกแบบ ร้านขายยา และ คลินิกทั่วประเทศ มีความถูกต้องของงาน และดำเนินงานเสร็จตรงตามระยะเวลา ซึ่งดำเนินงานการมาแล้วทั่วประเทศ

2013

GOVERMENT EXTENSIVE

ได้รับความไว้วางใจ จากหน่วยงานราชการ ไม่ว่าจะเป็น สถานศึกษา หน่อยบริการสาธารณสุข หรือ โรงพยาบาล ในการเข้าปรับปรุงพื้นที่

2014

MOVE TO NEW OFFICE

เราได้เติบโตขึ้น และได้ย้ายสำนักงานใหญ่ จากพื้นที่เดิม มาอยู่ บริเวณพระราม 2 เป็นอาคาร 2 คูหา

BLUEWORK

BOARD OF DIRECTOR

แรงบันดาลใจของมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญ

เราจะพัฒนาทั้งรูปแบบและการดำเนินการทุกๆ ส่วน ให้สำเร็จได้ ต้องใช้แรงบันดาลใจ จุดประสงค์ของการทำงานของแต่ละโครงการให้เสร็จได้ พวกเราต้องทำงานตามตารางงานควบคู่กับการออกแบบที่มีส่วนผสมของแต่ละฝ่าย ตั้งแต่โครงสร้างงานประกอบชิ้นงานต่างๆ จนสามารถเปิดร้านได้ในเวลาที่กำหนด ต้นฉบับแห่งการออกแบบตกแต่งทางการแพทย์ เกิดจากความเข้าใจและเราพัฒนาทุกๆส่วน เพื่อให้สร้างสรรค์ร้านขายยาและคลินิก สำหรับเพื่อให้บริการแก่เภสัชกรและแพทย์ทั่วประเทศ

พรชัย พิทักษ์เจริญวงศ์ (Founder)