ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - ภาษีที่เกี่ยวข้องกับคลินิกความงาม