ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - ข้อควรรู้ ... ก่อนเปิดร้านขายยา