ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - การสร้างความไว้วางใจในงานบริการ