ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - การต่อเติมอาคารที่ต้องขออนุญาต