ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบคลินิก , ออกแบบร้านขายยา , ตกแต่งร้านยา - เช็คสุขภาพธรุกิจ

1. กำจัดความสูญเปล่า (Eliminate Waste) สิ่งใดที่ไม่มีคุณค่าต่อลูกค้า ไม่ว่าจะอยู่ในสินค้า หรือกระบวนการทำงานถือเป็นความสูญเปล่า ขจัดทิ้งได้ด้วยหลัก 5 ส คือ สะสาง (Seiri) สะดวก (Seiton) สะอาด (Seiso) สุขลักษณะ (Seiketsu) และสร้างนิสัย (Shitsuke)


2. ลดสินค้าคงคลัง (Minimize Inventory) ผลิตสินค้าตามจำนวนที่ต้องการให้เสร็จในเวลาที่ต้องการตามหลัก Just in Time โดยใช้ความต้องการของลูกค้าเป็นเครื่องกำหนด ทำให้สินค้าคงคลังที่ไม่จำเป็นกลายเป็นศูนย์ (Zero Inventory) เงินทุนก็ไม่จม

3. สร้างวิธีทำงานที่ลื่นไหล (Maximize Flow) ทุกส่วนของการผลิตควรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ติดขัด ไม่มีการรอคอย ไม่มีกระบวนการย้อนกลับหรือซ้ำซ้อน เมื่อทำงานได้ราบรื่นงานเสร็จเร็วขึ้นก็ทำได้มากขึ้น


4. ยึดความต้องการของลูกค้า (Pull Production from Customer Demand) งานจะเริ่มเมื่อลูกค้ามีออร์เดอร์สินค้า ทำการผลิตตามคำสั่งของลูกค้าเท่านั้น ทำให้วัตถุดิบไม่สูญเปล่า จะเห็นได้ว่าร้านอาหารส่วนใหญ่ยึดหลักการนี้

5. หาสิ่งที่ลูกค้าต้องการให้เจอ (Meet Customer Requirements) คนจำนวนมากยอมจ่ายแพงเพื่อซื้อ Macbook เพราะต้องการใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพของมัน ลูกค้าของคุณก็เช่นกันเมื่อมองเห็นถึงคุณค่าในสินค้าและบริการเขาจึงซื้อ ค้นให้เจอก่อนว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการที่แท้จริงคืออะไร

6. ทำสิ่งที่ถูกต้องในครั้งแรก (Do it Right the First Time) ใช้เวลาวางแผนให้รอบคอบก่อนทำ ดีกว่าต้องเสียเวลาทำใหม่เมื่อเกิดความผิดพลาด เพราะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของลูกค้า First Impression เป็นสิ่งสำคัญ

9. เป็นหุ้นส่วนกับซัพพลายเออร์ (Partner with Suppliers) ปัญหาในการทำงานอาจมาจากความไม่เชี่ยวชาญของพนักงาน ซึ่งแก้ได้โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของซัพพลายเออร์ แลกเปลี่ยนข้อมูลกันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท แก้ปัญหาร่วมกันและได้ผลประโยชน์ร่วมกัน

10. สร้างวัฒนธรรมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Create a Culture of Continuous Improvement) หัวใจหลักของ Lean คือการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอเพราะปัญหาสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา