ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - การเลือกซื้อยาที่ถูกต้อง