ร้านขายยา เจริญโอสถ
@ สุราษฎ์ธานี

LOCATION :
สุราษฎ์ธานี
METERIAL :
อะลูมิเนียม
DURATION :
2018 วัน

Detail

านปรับปรุงร้านยาเดิมกว่า 30 ปี โดยทางบริษัทฯได้เข้าปรับปรุนร้านในบริเวณที่ได้รับโจทย์จากลูกค้า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานร้านขายยา

Video Clip

No Data.