Chompoo Dental
@ รามคำแหง

LOCATION :
รามคำแหง
METERIAL :
คลินิก
DURATION :
1970 วัน

Detail

มื่อทางคลินิกกำหนดสีชมพูเป็นสีหลักที่ใช้ในการออกแบบ เราจึงเน้นเรื่องของลวดวายภายในร้านให้เหมาะสมกับสีของร้าน และด้วยพื้นที่ขนาดเล็กที่จะต้องมีถึง 3 ยูนิต ความจำเป็นในการกำหนดฟังส์ชั่นต่างๆต้องอาศัยประสบการณ์ในการทำงานคลินิกทันตกรรมมานาน จึงจะเข้าใจถึงการวางระบบได้ถูกต้องที่สุด

Video Clip

No Data.