ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - การจัดหมวดหมู่ยาภายในร้าน