ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - ออกแบบคลินกด้วย 3 ส.