คลินิกสัตว์  
การออกแบบตกแต่งคลินิกสัตว์ สุขลักษณะที่ถูกต้องและปลอดภัย ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการ ออกแบบโรงพยาบาล ต่างๆ โดยเฉพาะรูปแบบของคลินิกสัตว์ ที่ต้องมีการจัดสรรพื้นที่ให้ถูกต้อง การวางเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความเหมาะสม ตลอดจนสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ให้มี ความสะดวกสบาย  ปลอดภัยทั้งผู้ใช้งาน และผู้มาใช้บริการทุกคน