คลินิกทันตกรรม    
การออกแบบตกแต่งคลินิกทันตกรรม จะเน้นการสร้างพื้นที่ใช้สอยให้ถูกต้องตามหลักการปฏิบัติงานทางทันตกรรม มีความเข้าใจในหลักการทำงานภายใน และมีการแบ่งสัดส่วนที่เหมาะสม สามารถรองรับการใช้งานทั้ง คลินิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมตกแต่งให้บรรยากาศ สภาพแวดล้อมมีความสวยงาม สะอาดตาทั้งภายในและ ภายนอก