คลินิกอายุรกรรม 
ด้วยรูปแบบการให้บริการงานแบบคลินิกอายุรกรรมที่มีอยู่รอบด้านนั้น การออกแบบในส่วนต่างๆจึงถือว่ามีความสำคัญที่จะช่วยให้พื้นที่ภายในและภายนอกไม่ดูแออัดจนเกินไปตลอดจนความใส่ใจในการออกแบบของทีมงานให้ถูกต้องตามสุขลักษณะที่ดีมีความสะดวกสบายในการเข้ามาใช้บริการและยังมีความถูกต้องตามกฏกระทรวงฯ อีกด้วย