คลินิกผดุงครรภ์
ในงานด้านการออกแบบตกแต่งคลินิกผดุงครรภ์ด้วยลักษณะพื้นที่การใช้งานของคลินิกผดุงครรภ์นั้น ต้องมีความพิถีพิถันใส่ใจ ในการดูแลพื้นที่ออกแบบให้การใช้งาน ตลอดจนการเลือกใช้อุปกรณ์ให้มีความเหมาะสม สำหรับคุณแม่ที่ กำลังตั้งครรภ์ที่จะต้องเข้ามาใช้บริการในคลินิกแห่งนี้  ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด