คลินิกกายภาพบำบัด
การออกแบบตกแต่งคลินิกกายภาพบำบัด พื้นที่สำหรับการกายภาพ การพักฟื้นร่างกาย ถือเป็นจุดสำคัญที่เราให้ ความใส่ใจ การสร้างศูนย์กายภาพบำบัดแบบครบวงจร ด้วยการออกแบบของทีมงานที่มีความเข้าใจใน รูปแบบของคลินิกกายภาพบำบัดเป็นอย่างดีช่วยทำให้เกิดรูปแบบคลินิกที่มีคุณภาพ และมีพื้นที่การใช้งาน อย่างเหมาะสมถูกต้องตามกฏกระทรวงฯ