คลินิกเฉพาะทาง (หู ตา จมูก) 
การออกแบบตกแต่งคลินิกเฉพาะทางสถานที่ให้สามารถจัดวางอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคเฉพาะทางต่างๆ ให้ถูกต้อง ถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะนอกจากความสวยงามในการออกแบบที่  เราคำนึงถึงเสมอนั้น การแบ่งพื้นที่ จัดสรรให้เหมาะสมกับการใช้งานก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญ ที่จะทำให้เกิด  ความพึงพอใจต่อผู้มาใช้บริการ รวมถึงเกิดความสะดวกสบายได้เป็นอย่างดี