ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - เปรียบเทียบ อิฐมวลเบา กับ อิฐมอญ