ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - ต้นทุนของกลยุทธลดราคา