ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - ความเสี่ยงในการซื้อยาจากร้านที่ไม่มีเภสัชกร