ร้านขายยา ดรัก แอดน์ ฟาร์ม่า
@ ขอนแก่น

LOCATION :
ขอนแก่น
METERIAL :
ไม้ , อะลูมิเนียม
DURATION :
30 วัน

Detail

วามตั้งใจที่จะเป็นร้านยาในชุมชนซึ่งให้บริการโดยเภสัชกร ที่มีความสามารถประกอบกับการมีความหลากหลายในสินค้า จึงจำเป็นต้องออกแบบให้มีพื้นที่มีในการจัดวางสินค้าให้ได้มากที่สุดสำหรับร้านยา 1 คูหา

Video Clip

No Data.