ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - การเก็บรักษายา