ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - ยาน้ำใช้อย่างไร