ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - การจัดผังร้านค้า