ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - การวางระบบไฟฟ้า