ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - งานตรวจสอบระบบไฟฟ้า