ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - การจัดแสดงสินค้าภายในร้าน