ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - สารฟอร์มัลดีไฮน์