ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - Good Pharmacy Practice