ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - โคมไฟส่องสว่างทั่วไป