ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - ควรออกกำลังกายเท่าไรต่อสัปดาห์