ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - แนะนำวิธีเลือกผู้รับเหมาก่อสร้่าง