ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - กั้นห้องอย่างไรลดปัญหาห้องแคบ