ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - ซ่อมแซมบ้านได้ถ้าไม่เข้าข่ายดัดแปลง ... ไม่ต้องขออนุญาต