ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - เพิ่มยอดขายให้กับคลินิก