ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - การติดตั้งปลั๊กไฟ