The perfect combination of design
.....................................................

 เราจะคำนึงถึงการจัดวางรูปแบบร้าน เพื่อทำให้เกิดความงดงาม รวมทั้งการสร้าง บรรยากาศให้กับร้าน สามารถมีมุมโปรดได้ทุกมุม ทีมงานของเราจึงต้องเช็กมุมมองทั้งจากภายใน รวมไปถึงภายนอก สร้างจุดสนใจให้มีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ของร้านนั้น เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า โดยอาจ กำหนดไปจนถึงการสร้างแลนด์มาร์คของอาคาร ให้เป็นที่พูดถึง สร้างจุดขาย กลายเป็นแหล่งพบปะท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์ที่สุดด้วยรูปแบบร้านทันสมัย และดีไซน์การใช้งานอย่างลงตัวDESIGN EXPERT

เรามีช่างที่ชำนาญการมากกวา 10 ปี
เรื่องการให้บริการด้านการออกแบบตกแต่ง

                                                                   
 Decoration Expert   

                                 งานดีไซต์ภายนอก
         การออกแบบภายนอกจะเน้นทิศทาง       ของทางเข้าร้านทิศทางลมที่เหมาะสม

งานดีไซต์ภายในร้าน                                 การออกแบบภายในร้านจะสร้างจุดสนใจให้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของร้านนั้นให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า

                          การออกการจัดวางโต๊ะ
        
การออกแบบการจัดวางโต๊ะให้เหมาะ      สมกับพื้นที่ร้านและการเข้าออกสะดวก

เคาร์เตอร์บาร์                                               การจัดวางเค้าเตอร์บาร์จะต้องจัดวางในมุมที่เหมาะสมและลูกค้าสามารถมองเห็นเมนูของสินค้าได้สะดวก

                              กราฟิกภายในร้าน          การออกแบบกราฟิกภายในร้านที่สวยงามจะช่วยให้ดึงดูดลูกค้าและในการออกแบบเราใช้"ภาพที่มีลิขสิทธิ์"มาโดยตลอดจึงไม่ต้องกังวลเรื่องการละเมิดลิขสิทธ

ห้องครัว
ในการออกแบบห้องครัวจะต้องมีระบบสาธารณูประโภคที่เหมาะสมและได้มาตรฐานจะต้องมีท่อน้ำทิ้ง และผนังกันไฟ