ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบคลินิก , ออกแบบร้านขายยา , ตกแต่งร้านยา - รู้ทันผู้รับเหมา

เม็ดที่ 1

เริ่มจากงานเอกสารสัญญาที่ส่อเจตนาทุจริต อาทิ แผนการเบิกเงินในแต่ละงวดมีจำนวนสูงกว่าปริมาณงานที่ทำจริงอยู่มาก เพราะเมื่อผู้รับเหมาที่เจตนาไม่ดีเหล่านี้สบโอกาสเบิกเงินได้จนเป็นที่พอใจแล้ว ก็มักจะละทิ้งงานไปเฉยๆ ดังนั้นเจ้าของบ้านควรตรวจสอบสัดส่วนของเงินแต่ละงวดในเอกสารสัญญาให้ถี่ถ้วนด้วย

เม็ดที่ 2
สำหรับงานก่อสร้างบนที่ดินว่างเปล่าหลายๆแปลง มักเริ่มด้วยการถมดิน ดินที่เหมาะกับงานถมต้องเป็นดินเหนียวซึ่งจะถมในชั้นแรก ตามด้วยการถมหน้าดินในระดับ 1-2 เมตร เพื่อให้ปลูกต้นไม้หรือหญ้าได้ ในขั้นตอนนี้ผู้รับเหมาที่ชอบซิกแซ็กมักจะหาเศษวัสดุ อิฐหัก และขี้ปูนมาถมเป็นชั้นแรกแทนดินเหนียว ผลที่ตามมาคือการทรุดตัวของผิวดิน และสิ่งก่อสร้างที่วางบนดิน เช่น พื้นโรงรถ ภายหลังเมื่ออยู่อาศัยไปได้ประมาณ 1 ปี

เม็ดที่ 3

สิ่งสำคัญอันดับแรกๆของการก่อสร้างคือ การตอกเสาเข็ม เพราะเป็นส่วนของฐานรากที่หยั่งลึกลงไปในดิน หากเกิดความผิดพลาดขึ้น ก็ยากที่จะสืบค้นและซ่อมแซม ดังนั้นขณะที่ตอกเสาเข็มจึงจำเป็นต้องมีโฟร์แมนควบคุมงาน และทำบันทึกผลการตอกเสาเข็มด้วยข้อมูลจริง ผู้รับเหมาที่ละเลยขั้นตอนนี้ แล้วเกิดความผิดพลาดขึ้น จะส่งผลต่อการทรุดตัวของอาคารในระยะยาวอย่างแน่นอน

เม็ดที่ 4
งานก่อสร้างชนิดต่อเติมอาคารที่เจ้าของบ้านคิดราคาถูกๆไว้ก่อน ก็อาจจะเจอผู้รับเหมาประเภทฉาบฉวย ซึ่งใช้วิธีการก่อสร้างแบบผิดๆ เช่น การสร้างส่วนต่อเติมเข้าไปเชื่อมติดกับอาคารเดิมด้วยเสาเข็มสั้น เมื่อเกิดการทรุดตัวที่แตกต่างกันระหว่างอาคารเดิมกับส่วนที่ต่อเติมในภายหลัง โครงสร้างเก่าและโครงสร้างใหม่ก็จะเกิดการแยกตัว การทรุดตัวก็เป็นอีกเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยาก โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร แต่ถ้าสร้างให้ถูกวิธีก็สามารถลดความรุนแรง หรือเมื่อทรุดแล้วไม่ทำให้บ้านเสียหายมาก ซึ่งวิศวกรจะเป็นผู้คำนวณความยาวและจำนวนของเสาเข็มที่ควรใช้ ขณะที่สถาปนิกจะออกแบบจุดเชื่อมต่อที่ไม่ติดตาย เคลื่อนตัวได้เล็กน้อย และกันน้ำได้

เม็ดที่ 5
ในงานโครงสร้างเหล็กก็เช่นกัน ผู้รับเหมาที่เจตนาไม่ดีมักหาช่องทางในการลดต้นทุนด้วยการลดคุณภาพของเหล็ก เช่น เหล็กเส้นก็เลือกเหล็กไม่เต็มขนาด เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมก็เลือกใช้ชนิดบางแทนชนิดหนา การหักลดค่าใช้จ่ายเช่นนี้จะส่งผลถึงคุณภาพในการรับน้ำหนักด้วยอย่างแน่นอน ซึ่งเราอาจมองไม่ออก เจ้าของบ้านจึงควรให้มืออาชีพเข้ามาควบคุมดูแลการเลือกใช้วัสดุอย่างใกล้ชิด การว่าจ้างสถาปนิก ผู้ออกแบบ หรือที่ปรึกษาที่ไว้ใจได้มาคุมงานก่อสร้างจึงเป็นเรื่องที่ควรทำและคุ้มค่ามากๆ

เม็ดที่ 6
สำหรับงานก่ออิฐที่ดี นอกจากต้องใช้วัสดุที่ถูกต้องตามรายการวัสดุก่อสร้างแล้ว วิธีการก่อสร้างก็สำคัญไม่แพ้กัน มาตรฐานการก่อผนังอิฐจะต้องมีเสาเข็มและทับหลังในจุดสำคัญ เช่น รัดรอบวงกบประตูหน้าต่าง หัวมุมผนังที่หักฉาก ยอดผนังตลอดแนวที่ก่อขึ้นไปโดยไม่มีคาน ค.ส.ล. ประคองรับไว้ด้านบน หากผู้รับเหมาไม่ทำให้ถูกต้อง จะทำให้การรับแรงของผนังลดน้อยลง รวมถึงวงกบประตูหน้าต่างก็จะขาดจุดยึดกับผนัง ทำให้เกิดการโยกคลอนได้ง่าย

เม็ดที่ 9
สำหรับงานสี เช่น สีรองพื้นกันสนิมที่ใช้ทาโครงสร้างเหล็กหลังคา หากกำหนดให้ทาสองรอบ ผู้รับเหมาที่มักง่ายก็อาจทารอบเดียวแล้วส่งงานเลย เพราะยากที่จะดูออกว่าทำงานครบจริงหรือเปล่า ดังนั้นกรณีนี้ให้เลือกใช้สีรองพื้นที่มีสีแตกต่างกัน เช่น ใช้สีแดงในรอบแรก และใช้สีเทาในรอบที่สอง ซึ่งจะทำให้ตรวจสอบได้ง่าย ด้วยการขูดออกดูชั้นของสี

เม็ดที่ 10
ผู้รับเหมาบางรายหลีกเลี่ยงไม่ใช้ยี่ห้อสีทาผนังตามที่ผู้ออกแบบระบุ แต่ตบตาด้วยการเลือกใช้ถังสีของยี่ห้อนั้นๆมาเป็นภาชนะใส่สี แต่ตัวผลิตภัณฑ์สีเป็นของยี่ห้ออื่นที่มีคุณภาพและราคาต่ำกว่า จุดนี้ขอให้เจ้าของหมั่นตรวจสอบด้วยการให้ผู้รับเหมาเปิดถังสีใหม่เมื่อเริ่มทาสี เพราะฝาถังสีจะมีแหวนรัดรอบ ซึ่งทำปลอมได้ยาก