ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - ป้ายที่ร้านยาต้องจัดทำ