ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - ส่วนประกอบพื้นไม้ละมิเนต