ตกแต่งร้านขายยา , ออกแบบร้านขายยา - ขั้นตอนการเลือกหลอดไฟ LED